Antoni Caimari | EURECAT

Biotechnology Area Director

Antoni Caimari és llicenciat en biologia i en bioquímica i doctor per la Universitat de les Illes Balears.
Ha participat en més de 30 projectes d’R+D+I en els camps de biotecnologia, nutrició i salut.
Va ser l’investigador principal d’un projecte nacional centrat en els efectes de programació metabòlica dels polifenols (IMPROBES) i actualment és el coordinador del projecte europeu MED4youth (Mediterranean enriched Diet for tackling Youth Obesity) i el coordinador tècnic del projecte europeu PREVENTOMICS, que aplica la metabolòmica i la intel·ligència artificial a la nutrició personalitzada.
És coautor de 46 articles científics i 3 capítols de llibre, i ha codirigit una tesi doctoral centrada en estudiar com el consum de fruites fora de temporada pot predisposar a l’obesitat.

PONÈNCIA: Estratègies de valorització de subproductes de la indústria agroalimentària basades en l’obtenció d’extractes amb potencial saludable

Els residus derivats de la indústria agroalimentària constitueixen gairebé el 30% de la producció agrícola global, presenten una baix valor econòmic i la seva acumulació en grans quantitats pot anar associada a un impacte mediambiental negatiu. Compartirem dos projectes centrats en l’obtenció d’extractes amb potencials efectes beneficiosos per a la salut humana/animal a partir de subproductes d’origen vegetal: el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial de Reus i el Camp de Tarragona, NUTRISALT, i el FIBEROX, un exemple de valorització d’un subproducte de l’avellana. Aquesta estratègia pot repercutir de forma significativa sobre l’economia circular, obtenint-se beneficis econòmics considerables a partir de subproductes de baix cost, reduint les despeses associades a l’eliminació d’aquestes deixalles i minimitzant l’impacte ambiental sobre el territori.

other speakers

tech4goodcongress