AVÍS LEGAL

WEB
Titular del web: Fundació Eurecat
Direcció: Parc Tecnològic del Vallès. Avinguda Universitat Autònoma, 23, 08290 Cerdanyola del Vallès
Contacte: per correu electrònic (innovacions [arroba] eurecat.org) o per telèfon (+34 935 534 540)
Dades de registre: Inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2826.
CIF: G66210345

La informació continguda en aquesta web ha estat elaborada per Eurecat. Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web sense citar el seu origen o sense haver obtingut l’autorització expressa de Eurecat.
Eurecat es reserva el dret d’actualitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, com també de limitar i impedir l’accés, ja sigui temporalment o de manera definitiva, sense notificació prèvia.
L’usuari podrà triar en quin idioma (català, castellà) vol accedir als continguts del web, així com la gestió de tots els serveis que en ell s’ofereixen.
L’usuari es compromet a fer un ús diligent del web i dels serveis accessibles des del mateix, i no utilitzar els serveis o informacions continguts en el mateix per a desenvolupar activitats contràries a les lleis, a la moral i als bons costums, l’ordre públic i, en general, a fer un ús conforme al present avís legal.

Tractament de les dades de caràcter personal

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, FUNDACIÓ EURECAT, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

 • Responsable:
  FUNDACIÓ EURECAT
  G66210345
  Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)
  legal@eurecat.org
  Dades del delegat de protecció de dades: dpo@eurecat.org
  • Finalitat del tractament de les seves dades personals: Gestionar els enviaments d’informació d’acord amb els seus interessos.
 • Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l’interessat que atorga a través d’aquest document.
 • Destinataris: No se cediran les dades a tercers, tret d’obligació legal.
 • Drets: Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir sobre dades, així com exercitar el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades adreçant-se al domicili del responsable: FUNDACIÓ EURECAT CIF: G66210345 amb domicili a Av. Universitat Autònoma, 23 – 08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona), acompanyant una còpia del seu DNI.
 • Conservació: El període de conservació de les dades serà el necessari per a la realització del servei.

FUNDACIÓ EURECAT l’informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal.
Així mateix, en cas d’incompliment per part del responsable en el tractament de les seves dades personals, vostè té dret a interposar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Limitació de la responsabilitat

Eurecat no garanteix a l’usuari la disponibilitat, accés o continuïtat en la connexió al lloc web i en el subministrament d’informació o qualsevol dels diferents serveis oferts a través del mateix. En conseqüència, Eurecat i qualsevol possible proveïdor de continguts no seran responsables en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, mal funcionament, i en general, qualsevol inconvenient que tingui el seu origen en causes que escapen del control de la Fundació o els proveïdors, o provingui d’una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o força major.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!