Jordi Castells | BIOIBÉRICA

Tècnic Medi Ambient

Jordi Castells es va llicenciar en Enginyeria Agrònoma a la Universitat de Lleida i, posteriorment, es va formar en Energies Renovables i en Gestió Ambiental a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Politècnica de Catalunya, respectivament. Compta amb una llarga experiència de més de 10 anys en la gestió i valorització de coproductes, col·laborant en processos de recuperació interna per a la seva reutilització i participant en projectes de valorització energètica dels mateixos. Entre les seves responsabilitats actuals destaca la recerca de noves vies per a donar valor als coproductes de l’empresa.

PONÈNCIA: Bioibérica, una empresa d’economia circular

Des dels seus inicis, BIOIBERICA, S.A.U. ha tingut molt present que el respecte al medi ambient és un dels pilars més importants del seu funcionament, juntament amb la qualitat, la seguretat, la salut, el benestar de les persones i la prevenció de riscos. Seguint en aquesta línia, compartirem un seguit d’exemples de recuperació i reutilització de diferents coproductes generats, fruit de la nostra activitat, com són els diferents dissolvents, el clorur sòdic o l’aigua utilitzada en procés, que permeten ser a l’empresa més sostenible i més eficient, tant des del punt de vista ambiental com econòmic.

other speakers

tech4goodcongress