Amaya Prat | GRUP AMETLLER ORIGEN

Cap de Innovació, Certificació i Sostenibilitat

Amaya Prat és Enginyera Agrònoma per la UPNA, MBA Direcció i Organització d’empreses per la fundació UPC, Màster en Agricultura Ecològica per la UB, Màster en Tècnic Mediambiental per l’EOI, Gestió de Projectes Europeus R+D+i, per la URL.
En la seva carrera professional Amaya ha treballat com a enginyera agrònoma i ha estat directora tècnica del Consell Català d’Agricultura Ecològica.
A més, és Expert Tècnic en producció i certificació ecològica d’ENAC i actualment és Innovation Manager i responsable de sostenibilitat del Grup Ametller Origen.

PONÈNCIA: Exemple d’economia circular en cadena de valor agroalimentària integrada

El projecte “Avaluació dels fluxos de residus i productes necessaris en la indústria agroalimentària per implementar l’economia circular en un model d’empresa de cadena de valor integrada” (AGROINT) ha estat realitzat pel grup empresarial Ametller Origen. És un projecte empresarial d’integració vertical que alinea tota la cadena de valor dins del sector agroalimentari, des de la producció agrícola i l’elaboració d’aliments, passant per la seva distribució fins arribar al consumidor final. La filosofia d’economia circular forma part de l’ADN de Casa Ametller des dels seus inicis a l’any 2001.
El principal benefici que es pretenia obtenir amb aquest projecte era la identificació de nous processos que permetin convertir els residus actuals del Grup Ametller Origen en subproductes que es valoritzin i així aconseguir tant una reducció en el volum de residus generats com un aprofitament de matèries primeres, reforçant la simbiosi industrial dins de la indústria agroalimentària tenint sempre present el model d’economia circular.
De les sinèrgies i processos de valorització de residus identificats com a més destacats se n’ha fet un estudi preliminar de viabilitat ambiental i econòmica.
Tots aquests canvis es preveuen implementar a curt termini en l’actual configuració empresarial i, a llarg termini, en el disseny de les futures instal·lacions empresarials del Grup, de manera que sigui un exemple de sostenibilitat i model de gestió de residus presentant sinèrgies entre les diferents etapes dels sector agroalimentari, extrapolable a la resta d’indústria agroalimentària del sector, actuant, per tant, com un model tractor de noves tecnologies per a la implementació de l’economia circular.

Més informació: www.ametllerorigen.cat

other speakers

tech4goodcongress