TECH4GOOD CONGRESS

Biotech & Greentech Edition
El congrés TECH4GOOD està impulsat i organitzat per Eurecat amb la finalitat d’oferir una visió de les idees i les tendències de les aplicacions de la tecnologia que comporten un bé per als consumidors i societat en general.

Trobarem totes aquelles tecnologies innovadores que busquen donar una solució als reptes socials i que han estat ideades per tenir un impacte exponencial, el que augmentarà els nivells de sofisticació i competència empresarial, a més, del benestar de les persones.

Eixos temàtics 2019

2a Edició
La segona edició del Tech4Good Congress se celebrarà el 13 de juny de 2019 a CaixaForum Barcelona i  posarà focus en dos àmbits d’aplicació: Biotech & Greentech  i més particularment, en els següents eixos temàtics:

  • Sostenibilitat i productivitat alimentària
  • Sostenibilitat, medi ambient i economia circular
  • Economia circular i salut

SOSTENIBILITAT I PRODUCTIVITAT ALIMENTÀRIA

La sostenibilitat alimentària minimitza els impactes negatius en el medi ambient i es garanteixen els recursos per a les generacions futures. Un redisseny de l’economia circular per a la indústria alimentària significaria que els aliments es cultiven d’una manera que regenera els recursos naturals i locals on és rellevant i els residus s’eliminen mitjançant una millor redistribució i l’ús de subproductes.

SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT I ECONOMIA CIRCULAR

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. Es tracta de crear guanys nets de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació, aconseguint al mateix temps una millor qualitat de vida. En aquesta sessió veurem empreses que estan desenvolupant bones pràctiques positives per al medi ambient.

ECONOMIA CIRCULAR I SALUT

En aquesta sessió veurem alguns exemples d’empreses del sector salut en relació a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions atmosfèriques, les mesures que s’han posat en pràctica per a la minimització del consum d’aigua i de matèries primeres o com han aconseguit un augment de la valorització dels residus generats per la seva activitat.

Programa 2019

"Un futur més saludable per a les persones i el planeta"
09:15 - 09:30
Auditori CaixaForum
speakers

BENVINGUDA

Benvinguda a càrrec de: Xavier Torra President Eurecat www.eurecat.org
09:15 - 09:30
Auditorio CaixaForum
speakers

BIENVENIDA

Bienvenida a cargo de: Xavier Torra Presidente Eurecat www.eurecat.org
09:30h - 10:10h
Auditori CaixaForum
speakers

SOSTENIBILITAT I PRODUCTIVITAT ALIMENTÀRIA

La sostenibilitat alimentària minimitza els impactes negatius en el medi ambient i es garanteixen els recursos per a les generacions futures. Un redisseny de l’economia circular per a la indústria alimentària significaria que els aliments es cultiven d’una manera que regenera els recursos naturals i locals on és rellevant ...
09:30h - 10:10h
Auditorio CaixaForum
speakers

SOSTENIBILIDAD Y PRODUCTIVIDAD ALIMENTARIA

La sostenibilidad alimentaria minimiza los impactos negativos en el medio ambiente y garantiza los recursos para las generaciones futuras. Un rediseño de la economía circular para la industria alimentaria significaría que los alimentos se cultivan de una manera que regenera los recursos naturales y localmente dónde sea relevante; los ...
10:10h - 10:50h
speakers

KEYNOTE SPEAKER: Henkel – accelerating a circular economy for packaging and consumer goods.

DENNIS BANKMANN Global Business Development Manager Circular Economy | HENKEL Dennis Bankmann studied physical chemistry and radiochemistry in Cologne, followed by a doctoral dissertation in physico-organic chemistry. In 2007, he joined Henkel in Düsseldorf as a researcher in the Adhesive Technologies business unit. Subsequently, he moved to Barcelona to ...
10:10h - 10:50h
speakers

KEYNOTE SPEAKER: Henkel – accelerating a circular economy for packaging and consumer goods.

DENNIS BANKMANN Global Business Development Manager Circular Economy | HENKEL Dennis Bankmann studied physical chemistry and radiochemistry in Cologne, followed by a doctoral dissertation in physico-organic chemistry. In 2007, he joined Henkel in Düsseldorf as a researcher in the Adhesive Technologies business unit. Subsequently, he moved to Barcelona to ...
10:50 - 11:20
CaixaForum (Espai Colecció)
10:50 - 11:20
CaixaForum (Espai Colecció)
11:20 - 12:45
Auditori CaixaForum
speakers

SOSTENIBILITAT, MEDI AMBIENT I ECONOMIA CIRCULAR

L’objectiu del consum i la producció sostenibles és fer més i millors coses amb menys recursos. Es tracta de crear guanys nets de les activitats econòmiques mitjançant la reducció de la utilització dels recursos, la degradació i la contaminació, aconseguint al mateix temps una millor qualitat de vida. En ...
11:20 - 12:45
Auditorio CaixaForum
speakers

SOSTENIBILIDAD, MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA CIRCULAR

El objetivo del consumo y la producción sostenibles es hacer más y mejores cosas con menos recursos. Se trata de crear ganancias netas de las actividades económicas mediante la reducción de la utilización de los recursos, la degradación y la contaminación, logrando al mismo tiempo una mejor calidad de ...
12:45h - 14:15h
Auditori CaixaForum
speakers

ECONOMIA CIRCULAR I SALUT

En aquesta sessió veurem alguns exemples d’empreses del sector salut en relació a l’estalvi energètic i la reducció d’emissions atmosfèriques, les mesures que s’han posat en pràctica per a la minimització del consum d’aigua i de matèries primeres o com han aconseguit un augment de la valorització dels residus ...
12:45h - 14:15h
Auditorio CaixaForum
speakers

ECONOMÍA CIRCULAR Y SALUD

En esta sesión veremos algunos ejemplos de grandes empresas del sector salud en relación al ahorro energético y la reducción de emisiones atmosféricas, las medidas que se han puesto en práctica para la minimización del consumo de agua y de materias primas o como han conseguido un aumento de ...

On

Auditori CaixaForum Barcelona

RECORDA L'EDICIÓ 2018!

tech4goodcongress