Media Partners

Edició 2018
Els següents mitjans de comunicació col·laboren en la difusió del Tech4Good Congress:
tech4goodcongress