Jaume Lluís Tartera | Mahou San Miguel

Director de Ciència i Tecnologia de mètodes d'anàlisi, sistemes de control i laboratoris

És Enginyer Tècnic Agrícola i Enginyer Agrònom per l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers Agrònoms de Lleida de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va cursar també el Màster en Tecnologia Cervesera per la “Escola Superior de Cervesa i Malta” de la Universitat Politècnica de Madrid i el Programa de Desenvolupament Directiu a l’IESE.
Des de 1989 treballa a l’empresa cervesera San Miguel, després Mahou San Miguel. Així, ha desenvolupat tota la seva carrera professional en el sector cerveser i més concretament en els àmbits de Qualitat i I + D + I. En l’actualitat és director de Ciència i Tecnologia de mètodes d’anàlisi i sistemes de control i laboratoris de Mahou San Miguel dins de la Direcció corporativa de Qualitat, R + D + I i Medi Ambient de la companyia.
Des de 2002 representa “Cervesers d’Espanya”, l’associació d’empreses elaboradores de cervesa a Espanya, al “Brewing Science Group” de l’EBC (European Brewing Convention) grup que proveeix suport tècnic i científic a Brewers of Europe, l’associació de empreses cerveseres europees, en temes mediambientals, de seguretat de producte i ingredients.
Des de finals del 2015 presideix el Grup de Treball de R + D + I de la Federació d’Indústries d’Alimentació i Begudes.

 

PONÈNCIA: El projecte PROGRESO. Proteïnes per al futur

A la ponència s’exposen els antecedents, objectius i estat d’execució del projecte PROGRÉS (Proteïnes per al futur) que persegueix trobar solucions innovadores per al processat de proteïnes i la seva aplicació en nous productes alimentaris adaptats a grups poblacionals amb necessitats específiques.
Recollida la necessitat d’incrementar l’oferta de productes proteics a futur per cobrir la demanda de grups poblacionals amb necessitats nutricionals específiques i combinada amb la necessitat de del sector alimentari a la reducció de l’impacte ambiental, es dissenya una estratègia per crear ingredients i aliments proteics, amb gran potencial de mercat, a través de “cupatge” de proteïnes d’orígens diversos i alternatius a les fonts actuals per posar a disposició aliments nutricionalment òptims des del punt de vista proteic dins d’una estratègia de residu zero i una visió de cicle tancat de gestió agroalimentària. En el projecte s’estan estudiant i establint els mecanismes i tecnologies necessàries per a obtenir, a partir de fonts proteiques alternatives, nous aliments rics en proteïna aptes per a grups poblacionals amb necessitats nutricionals específiques, com poden ser la tercera edat, esportistes, embarassades, lactants, persones amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, persones vegetarianes o militars.

other speakers

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!